Trias là một chi lan[1] gồm 13 loài đặc hữu của Ấn Độ, MyanmarThái Lan. Trong thương mại nó được viết tắt là Trias.

Trias
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Orchidaceae
Phân họ (subfamilia)Epidendroideae
Tông (tribus)Podochilaeae
Phân tông (subtribus)Bulbophyllinae
Chi (genus)Trias
Lindley (1830)

Các loài sửa

Hình ảnh sửa

Chú thích sửa

  1. ^ The Plant List (2010). Trias. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2013.

Tham khảo sửa