Trinh Ý Công chúa (nhà Triều Tiên)

Công chúa nhà Triều Tiên

Trinh Ý Công chúa (貞懿公主, 1415 - 11 tháng 2, 1477) là công chúa nhà Triều Tiên, vương thứ nữ của Triều Tiên Thế Tông và Chiêu Hiến Vương hậu Thẩm thị, em gái của Triều Tiên Văn Tông và chị gái của Triều Tiên Thế Tổ. Tên thời thiếu không rõ. Sau nhận chính thất phu nhân Phác thị (朴氏) của Khánh Xương Phủ Doãn (慶昌府尹) Liễu Hán (柳漢) làm dưỡng mẫu.[1]

Trinh Ý Công chúa
정의공주
Công chúa nhà Triều Tiên
Tại vị1428 - 11 tháng 2, 1477
Thông tin chung
Sinh1415
Mất11 Tháng 2, 1477
An tángLăng mộ An Mạnh Đam-Trinh Ý Công chúa
Phối ngẫuAn Mạnh Đam
(安孟聃)
Hậu duệXem văn bản
Hoàng tộcNhà Triều Tiên
Thân phụTriều Tiên Thế Tông
Thân mẫuNguyên Kính Vương hậu

Cuộc sống sửa

16 tháng 8 năm 1415, Vương phi Thẩm thị hạ sinh công chúa, năm 1428, (Thế Tông thứ 10), sắc phong làm Trinh Ý Công chúa (貞懿公主) rồi hạ giạ lấy Diên Xương úy (延昌尉)  Trúc Thành quân (竹城君) An Mạnh Đam (安孟聃), con trai của Quan sát sử An Vọng Chi (安望之).[2] Khi Thế Tông Đại vương có ý định sáng lập nên một hệ thống chữ viết riêng cho Triều Tiên mà sau này gọi phổ biến là Hangul, bà cũng cùng với Thủ Dương Đại quân (sau là Triều Tiên Thế Tổ) và An Bình Đại quân giúp đỡ ông. Năm 1649, Duệ Tông nguyên niên, cho ra cuốn Địa Tạng Bồ Tát Bổn nguyên kinh (地藏菩薩本願經) để cầu nguyện cho chồng sau cái chết của ông. Cuốn sách hiên trở thành một trong những bảo vật của Đại Hàn Dân quốc. Nổi tiếng là tốt bụng và có công không ít trong việc sáng lập ra hệ chữ Hangul được dùng như chữ quốc ngữ ở Triều TiênHàn Quốc hiện đại, bà là một trong số những công chúa nổi tiếng nhà Triều Tiên.

Trinh Ý Công chúa thường được nhắc đến nhiều trong Trúc Sơn An thị Đại đồng phả (竹山安氏大同譜) và một số ghi chép khác về việc có công trong việc hoàn tất quyển Huấn dân chính âm (訓民正音).[3]

Gia quyến sửa

Hoàng tộc Toàn Châu Lý thị (全州 李氏)

Trúc Sơn An thị (竹山 安氏)

  • Chương phụ: Tặng (贈) Hữu nghị chính (右議政) An Vọng Chi (安望之, ? - 1424)
  • Chương mẫu: Trinh Kính phu nhân (貞敬夫人) Nguyên Châu Nguyên thị (原州 元氏)
  • Thân chương mẫu: Trang Tín Trạch chúa Hà Dương Hứa thị (莊信宅主 河陽 許氏, ? - 1459), con gái của Hứa Chi Tín (許之信)
   • Phò mã: Diên Xương quân (延昌君) Lương Hiếu công (良孝公) An Mạnh Đam (安孟聃, 1415 - 1462)
    • Trưởng nam: An Như Thát (安如獺)
     • Đích tôn: An Nguyên Khanh (安元卿)
    • Thứ nam: An Ôn Toàn (安溫泉)
     • Tôn tử: An Ngạn Khanh (安彥卿)
     • Tôn nữ: An thị (安氏), hạ giá lấy Trịnh Thượng Tổ (鄭尙祖), người ở Hà Đông, con trai của nho sĩ nổi tiếng Trịnh Lân Chỉ (鄭麟趾)
    • Nam: An Tang Kê (安桑鷄)
     • Tôn tử: An Mộng Khanh (安夢卿)[4]
    • Nam: Trí Trung khu Phủ sự (知中樞府事) Di Bình công (夷平公) An Bần Thế (安貧世, 1445 - 1478)
     • Tôn tử: An Thư Thành(?)
    • Trưởng nữ: An thị (安氏), hạ giá lấy Trịnh Quang Tổ (鄭光祖), người ở Hà Đông, con trai của Trịnh Lân Chỉ.
    • Thứ nữ: An thị (安氏), hạ giá lấy Hàn Trí Lễ (韓致禮, 1441 - 1499), người ở Thanh Châu, con trai của Hàn Xác (韓確, 1400 - 1456)

Trong văn hóa đại chúng sửa

Drama sửa

Văn học sửa

Chú thích sửa

 1. ^ 《Triều Tiên Vương triều thực lục》, Quyển Thế Tông thứ 101, Thế Tông năm thứ 25 (1443), văn bản thứ hai ngày 23 tháng 9.
 2. ^ 《Triều Tiên Vương triều thực lục》, Quyển Thế Tông thứ 39, Thế Tông năm thứ 10 (1428), văn bản thứ ba ngày 12 tháng 2.
 3. ^ “정의공주(貞懿公主)”. Academy of Korean Studies. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 8 năm 2017. Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2017.
 4. ^ 국역 국조인물고 - 안맹담