Xem các công trình có tên Võ miếu tại bài Võ miếu (định hướng)
Trung Liệt miếu nay chỉ còn cổng.

Trung Liệt miếu, hay Võ miếu, ở Hà Nội là ngôi miếu thờ các nhân vật quân sự do các triều đại phong kiến Việt Nam xây dựng.

Trung Liệt miếu được xây vào năm 1685 (năm thứ 6 niên hiệu Chính Hòa) tại nơi mà nay là phố Nguyễn Khuyến, gần Văn miếu. Miếu thờ các công thần nhà Lê, đầu tiên là Lê Lai. Tuy nhiên, theo Khâm định Việt sử thông giám cương mục, thì miếu này còn thờ Trần Hưng Đạo và cả một số nhân vật người Hán (như Quản Tử, Tôn Tử, v.v...).

Từ thế kỷ 19, miếu được di dời tới gò Đống Đa, và thờ các vị quan nhà Nguyễn đã hy sinh trong chiến đấu, như Nguyễn Tri Phương cùng người con trai là Nguyễn Lâm, Hoàng Diệu, Trương Quốc Dụng, Đoàn Thọ, Nguyễn Cao.

Từ năm 1946, miếu thờ cả Quang Trung.

Hiện nay, chính điện ngôi miếu không còn. Chỉ còn cổng miếu và cầu thang dẫn lên. Trên đỉnh gò Đống Đa còn nhiều hàng gạch vuông vốn là nền miếu.

Tham khảoSửa đổi

  • "Hà Thành từng có một Trung Liệt miếu".[1][2]