USS Wasp

trang định hướng Wikimedia

Mười tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt tên USS Wasp, theo tên một loài ong bắp cày.

  • USS Wasp (1775) là một thuyền buôn hai buồm nguyên mang tên Scorpion, được Hải quân Lục địa mua lại và đổi tên năm 1775, bị mất năm 1777 do mắc cạn và hỏa hoạn.
  • USS Wasp (1807) là một tàu sà-lúp chế tạo năm 1806 và hoạt động khoảng năm 1807 dọc theo bờ biển Hoa Kỳ. Nó bị Hải quân Hoàng gia chiếm giữ trong cuộc Chiến tranh 1812, phục vụ một thời gian ngắn dưới tên HMS Peacock, và bị mất ngoài khơi Virginia Capes năm 1813.
  • USS Wasp (1810) là một thuyền hai buồm chế tạo năm 1810, được trả cho chủ sở hữu vào năm 1812; được Hải quân Mỹ trưng dụng và tái vũ trang năm 1813, và có lẽ được bán sau năm 1814.
  • USS Wasp (1813) là một tàu sà-lúp bị trưng dụng tại hồ Champlain năm 1813. Nó được trả cho chủ sở hữu vào đầu năm 1814.
  • USS Wasp (1814) là một tàu sà-lúp hoạt động năm 1814 và bị mất trong một cơn bão cùng năm đó.
  • USS Wasp (1865), nguyên là chiếc tàu bọc sắt hơi nước bánh guồng CSS Emma Henry chiếm được của phe Liên Hiệp, đổi tên thành Wasp vào năm 1865 và bị bán năm 1876.
  • USS Wasp (1898) là một tàu buồm hơi nước hoạt động năm 1898, được cho ngừng hoạt động và bị bạn vào năm 1919.
  • USS Wasp (CV-7) là một tàu sân bay được đặt lườn năm 1936, bịđánh chìm năm 1942.
  • USS Wasp (CV-18) là một tàu sân bay lớp Essex hoạt động từ năm 1943 cho đến năm 1972.
  • USS Wasp (LHD-1) là một tàu đổ bộ tấn công hạ thủy năm 1989 hiện vẫn đang phục vụ.

Một chiếc thứ mười một, USS Wasp (SP-1159), một xuồng máy vỏ sắt, được Hải quân Mỹ thuê để tuần tra vào năm 1917, nhưng chưa từng đưa vào Đăng bạ Hải quân.