UTC+13:00

(đổi hướng từ UTC+13)

Giờ UTC+13 là một múi giờ dùng tại các nơi sau đây:

UTC+13:00
World Time Zones Map.png
UTC offset
UTCUTC±00:00
Thời gian hiện tại
23:12, 8 tháng 8 năm 2020 UTC [refresh]
Quan sát của DST
DST được áp dụng trong toàn bộ múi giờ này.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi