Vũ Tĩnh Vương

trang định hướng Wikimedia

Vũ Tĩnh Vương (chữ Hán: 武靖王) là thụy hiệu của những nhân vật lịch sử sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa