Xung Tĩnh Vương (chữ Hán:沖靖王) là thụy hiệu được truy tặng của một số vị hoàng tử chết yểu thời Nam Tống trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa