Ninh Tĩnh vương

trang định hướng Wikimedia

Ninh Tĩnh Vương (chữ Hán:寧靖王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số vị phiên vương, thân vương hoặc quận vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Thụy hiệu

sửa

Tước hiệu

sửa

Xem thêm

sửa