Vũ Linh Vương (chữ Hán:武靈王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa