Vải là một loại vật liệu linh hoạt gồm một mạng lưới các sợi tự nhiên hoặc nhân tạo thường được gọi là sợi chỉ. Sợi chỉ được sản xuất từ sợi len, sợi thô, lanh, cotton, hoặc vật liệu khác bằng một bánh xe quay tròn để sản xuất ra sợi dài hơn và lớn hơn.[1] Vải được dệt, đan, ghép nút (knotting), hoặc nắn các sợi với nhau (kết lại, nỉ).

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “An Introduction to Textile Terms” (pdf). Truy cập ngày 6 tháng 8 năm 2006. Đã bỏ qua tham số không rõ |rk= (trợ giúp)

Tài liệu tham khảoSửa đổi

  • Textile tại Encyclopædia Britannica (tiếng Anh)
  • Good, Irene. 2006. "Textiles as a Medium of Exchange in Third Millennium B.C.E. Western Asia." In: Contact and Exchange in the Ancient World. Edited by Victor H. Mair. University of Hawai'i Press, Honolulu. Pages 191-214. ISBN 978-0824828844
  • Fisher, Nora (Curator Emirta, Textiles & Costumes), Museum of International Folk Art. "Rio Grande Textiles." Introduction by Teresa Archuleta-Sagel. 196 pages with 125 black and white as well as color plates, Museum of New Mexico Press, Paperbound.