Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan

Lâu đài Staszic, trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan, ở trung tâm Warsaw. Trước lâu đài này là tượng do Bertel Thorvaldsen tạc về Nicolaus Copernicus.

Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan, trụ sở chính tại Warsaw, thủ đô Ba Lan, là một trong hai tổ chức Ba Lan có tính chất của một học viện hàn lâm khoa học. Viện Khoa học Ba Lan (tiếng Ba Lan: Polska Akademia Nauk, viết tắt là PAN) là một tổ chức học thuật thuộc nhà nước Ba Lan, trụ sở chính tại Warsaw, được thành lập năm 1952 bởi sự hợp nhất của các hội học thuật trước đó, bao gồm Học viện Học thuật Ba Lan (Polska Akademia Umiejętności, viết tắt là PAU), với trụ sở tại Kraków, và Hội Bằng hữu học thuật Warsaw, vốn đã được thành lập vào cuối thế kỷ 18.

Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan có chức năng như một học học thuật hoạt động thông qua một hội đồng được bầu gồm các học giả và các viện nghiên cứu hàng đầu. Học viện cũng đã, hoạt động thông qua các ủy ban của nó, trở thành một cơ quan tư vấn khoa học lớn.

Năm 1989, Học viện Học thuật Ba Lan tại Kraków, tiếp tục tồn tại độc lập, tách biệt với Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan, tại Warsaw.

Liên kết ngoàiSửa đổi