Mở trình đơn chính

Vi Khuê (chữ Hán: 韋珪, 597 - 665), biểu tự Trạch (泽), thông gọi Vi quý phi (韋貴妃) hay Kỷ Quốc thái phi (紀国太妃), là một phi tần của Đường Thái Tông Lý Thế Dân.

Vi Khuê
韋珪
Quý phi nhà Đường
Thông tin chung
Phu quânĐường Thái Tông
Hậu duệĐịnh Tương Huyện chúa
Lâm Xuyên công chúa
Kỷ vương Lý Thận
Tước hiệuQuý phi
Kỷ quốc Thái phi
Thân phụVi Viên Thành
Thân mẫuDương phu nhân
Sinh597
Mất665
An tángChiêu lăng (昭陵)

Trong hậu cung của Đường Thái Tông, Vi quý phi có địa vị cao nhất, nắm vai trò quản lý hậu cung sau khi chính thê của Đường Thái Tông là Văn Đức Thuận Thánh hoàng hậu Trưởng Tôn thị qua đời. Bà sinh cho Đường Thái Tông con gái là Lâm Xuyên công chúa (臨川公主) và con trai là Kỷ vương Lý Thận (李慎).

Thân thếSửa đổi

Đường Thái Tông Quý phi Vi thị, người huyện Đỗ Lăng phủ Kinh Triệu (thủ phủ Trường An lúc bấy giờ, nay là Tây An, Thiểm Tây), là cháu gái của Bắc Chu Thái phó Vi Hiếu Khoan (韦孝宽), con gái của Vi Viên Thành (韦圆成) với chính thất Dương thị (楊氏). Trong Cựu Đường thưTân Đường thư đều không có truyện của bà, sinh thời hành trạng chỉ được viết qua bia mộ của bà và trong mộ bia của con gái đầu là vợ của A Sử Na Trung (阿史那忠).

Theo đó, Vi thị trước từng hạ giá lấy con trai của con trai Hộ bộ Thượng thư nhà Tùy Lý Tử Hùng (李子雄) là Lý Hiếu Mân (李孝珉), sinh một con gái, do Mân mất sớm nên tái giá làm thiếp của Thái Tông. Bà có dung mạo như hoa, thân đeo vàng ngọc, rực rỡ như minh châu, tay áo phất qua như phượng múa, mỗi bước đi tựa sen nở, tài nhìn xa trông rộng và đức dung độ lượng nên rất được lòng Thái Tông. Năm 624, Vi thị sinh ra con gái, tức Lâm Xuyên công chúa.

Năm 626, Thái Tông đăng cơ, liền phong Vi thị làm Quý phi, còn con gái riêng của Quý phi với Lý Hiếu Mân được phong làm Định Tương Huyện chúa (定襄县主), giá cấp A Sử Na Trung. Năm 628, Vi quý phi sinh hạ Kỷ vương Lý Thận (李慎).

Năm 636, Trưởng Tôn hoàng hậu, chính thê của Thái Tông qua đời. Thái Tông tình nghĩa sâu nặng với Trưởng Tôn thị, lấy làm đau khổ và không lập ai khác làm Hoàng hậu nữa. Vi quý phi trở thành phi tần có địa vị cao nhất, nắm vai trò quản lý hậu cung thay Hoàng hậu.

Năm 649, Đường Thái Tông băng hà, Thái tử Lý Trị kế vị trở thành Đường Cao Tông. Năm 650, Vi quý phi được Cao Tông tôn làm Kỷ Quốc thái phi (紀国太妃). Năm 665, Vi Thái phi qua đời ở Hà Nam, được bồi táng cùng Đường Thái Tông ở Chiêu lăng.

Hậu duệSửa đổi

Với Đường Thái Tông, Vi Quý phi sinh ra 2 người con; một hoàng tử và một hoàng nữ. Còn một con riêng với người chồng trước Lý Hiếu Mân, tổng bà có ba người con. Bao gồm:

  1. Định Tương Huyện chúa (定襄县主), giá cấp A Sử Na Trung.
  2. Lâm Xuyên công chúa (臨川公主; 624 - 1 tháng 7, 682), không rõ tên, biểu tự Mạnh Khương (孟姜). Công chúa rất giỏi thư pháp, do đó Đường Thái Tông từng tấm tắc khen ngợi công chúa, ví con gái mình không thua gì con gái của Vương Hi Chi, tức Vương Mạnh Khương (王孟姜). Do đó, công chúa lấy biểu tự là Mạnh Khương vì lẽ ấy. Hạ giá lấy Chu Đạo Vụ (周道務), sinh một con gái lấy con trai của Ngụy vương Lý TháiLý Hân (李欣).
  3. Hoàng thập tử Lý Thận (李慎; 628 - 689), sơ phong Thân vương (申王), sau phong Kỷ vương (紀王). Năm 643, nhậm Thứ sử Tương Châu. Sang năm 651 nhậm Đô đốc Kinh Châu, chuyển làm Thứ sử Hình Châu. Năm 684, thăng Thái tử Thái sư, chuyển Thứ sử Bồi Châu. Ông nổi tiếng học hành giỏi, cùng Việt vương Lý Trinh (李貞) xưng làm [Kỷ Việt]. Năm 688, Việt vương tạo phản, Lý Thận không thoát khỏi liên quan, bị giam vào ngục, cải họ thành [Hủy; 虺]. Chết khi trên đường đày đến Bồ Châu. Đến thời Đường Trung Tông, ông mới được cải lại danh hiệu.

Trong văn hóa đại chúngSửa đổi

Năm Phim truyền hình Diễn viên Nhân vật
2010 Công chúa giá đáo Huệ Anh Hồng Vi quý phi
2014 Võ Mỵ Nương truyền kỳ Trương Đình Vi quý phi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Đường Thái Tông Văn hoàng đế cố Quý phi Kỉ quốc thái phi Vi thị mộ bi minh tịnh tự - 唐太宗文皇帝故貴妃紀国太妃韋氏墓碑銘并序
  • Cựu Đường thư - Hoàng tử, Công chúa truyện
  • Tân Đường thư - Hoàng tử, Công chúa truyện