× Vuylstekeara viết tắt trong thương mại là Vuyl là một chi lan lai giữa các chi Cochlioda, Miltonia and Odontoglossum (Cda x Milt x Odm).

× Vuylstekeara
Vuylstekeara Fall In Love0.jpg
×Vuylstekeara
"Fall In Love"
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Orchidaceae
Phân họ (subfamilia)Epidendroideae
Tông (tribus)Cymbidieae
Phân tông (subtribus)Oncidiinae
Liên minh (alliance)Hybrids
Chi (genus)× Vuylstekeara

Chú thíchSửa đổi

About the origin of the Vuylstekeara: PODEVIJN,DIRK (red.). Charles Vuyslteke sr. en jr., fine fleur van de Belgische sierteelt (1867-1937).

Thể loai:Lan lai