Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Hôn nhân đồng giới ở Tây Ban Nha

Hôn nhân đồng giới ở Tây Ban NhaSửa đổi


Về bản mẫu hôn nhân đồng giới trên thế giới còn nhiều chỗ chưa rõ ràng: 31 bang là 31 bang nào? ----> đã sửa, cám ơn bạn

Toàn quốc là quốc gia nào? Hay cứ phải ngầm hiểu là Hoa Kỳ?----> superscript đặt chỗ đó thì là Hoa Kỳ chứ, chẳng lẽ là Argentina Mặt trời đỏ (thảo luận) 21:45, ngày 15 tháng 10 năm 2013 (UTC)[]

113.187.0.192 (thảo luận) 21:34, ngày 15 tháng 10 năm 2013 (UTC)[]