Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Thần thoại Hy Lạp

Thần thoại Hy LạpSửa đổi

Phần chú thích vẫn chưa chuẩn: nguồn từ "Classical Mythology in English Literature, 7" đáng lẽ nên đưa về mục Tư liệu thứ cấp, phần ISBN 0-415-14754-9. "Trương Hoàng Khánh Ngọc" Newone (thảo luận) 16:42, ngày 1 tháng 9 năm 2012 (UTC)