Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2024

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. eunn (meta · phab) 00:42, ngày 2 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2024 (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (thay đổi)
(Tìm nguồn: "Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2024" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Cuộc thi Hoa hậu không rõ nổi bật. Ayane (meta | phab) 16:40, ngày 24 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

  1.   Xóa Mấy cuộc thi hoa hậu bây giờ mọc lên như nấm. Tôi nghĩ chỉ cần giữ bài chính, còn mấy bài theo năm thì nên xóa hết vì thiếu độ nổi bật. Cuộc thi này mới được tổ chức 2 lần và thiếu bề dày lịch sử. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 00:13, ngày 26 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  2.   Xóa Bài này đem ra biểu quyết vào thời điểm này còn quá sớm cho một chủ thể còn chờ để chắc chắn nổi bật hay không (nảy sinh trường hợp tạo đi tạo lại). Thời điểm hiện tại rất tiếc không đnb. Phong Đăng The Gospel of Wealth: Earning to give 03:45, ngày 27 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  3.   Xóa Thời điểm hiện tại còn quá sớm cho chủ thể này. Mohammed Yussuf 14:12, ngày 27 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  4.   Xóa Không đủ nổi bật để có bài. Ayane (meta | phab) 14:38, ngày 27 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  5.   Xóa Chưa thấy có gì nổi bật. I So bad 18:06, ngày 27 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  6.   Xóa Chưa thấy đủ nổi bật. Anster trò chuyện · đặt yêu cầu 14:15, ngày 1 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

sửa

Ý kiến

sửa
  1. Cho mình thắc mắc là mấy cuộc thi sắc đẹp có tiêu chuẩn nào để đánh giá đnb vậy. Bây giờ có thể chưa tổ chức thì không nb. Nhưng đến khi tổ chức rồi làm truyền thông, PR đủ kiểu thì chắc cũng nb chứ.

Ngay cả mấy cuộc thi tầm cỡ như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cũng có thời điểm đầu ra mắt công chúng , tổ chức, truyền thông, PR... thì mới có danh tiếng, từng mùa giải đều tạo bài riêng.

Bây giờ mà xóa, lỡ sau này tổ chức xong quá nổi thì lại phải tạo lại bài hay sao?

Hồ Đức Hải (thảo luận) 15:34, ngày 28 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Dùng tiêu chí chung để đánh giá đnb (mời bạn đọc Wikipedia:Độ nổi bật). Tổ chức xong mà nổi lên thì tạo lại bài. Wikipedia đó giờ hoạt động như vậy mà, có gì khó hiểu? Sơn Tùng M-TP từng bị xóa 4 lần trước khi nổi tiếng. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 20:58, ngày 28 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!