Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Kênh Vành Đai

Kênh Vành Đai Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Giữ bài. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 04:34, ngày 30 tháng 5 năm 2022 (UTC)
Kênh Vành Đai (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (thay đổi)
(Tìm nguồn: "Kênh Vành Đai" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một kênh đào cũ do chính quyền Pháp đào nhưng hiện nay không còn tồn tại. Nguyenmy2302 (thảo luận) 12:11, ngày 22 tháng 5 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

  1.   Xóa Sau khi cân nhắc kỹ thì tôi thấy nên xóa bài này, mà thay vào đó tạo một trang tổng quát hơn là Kênh rạch tại Thành phố Hồ Chí Minh trong đó sẽ viết về lịch sử của những kênh rạch nói chung luôn. Do đây là 1 đặc thù của tp, ngày xưa kênh rạch rất nhiều nhưng quá trình đô thị hóa đã lấp dần đi. Trân 02:41, ngày 27 tháng 5 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

  1.   Giữ Chưa thấy bạn Nguyenmy2302 nêu lý do nên xóa là gì? Trong khi bài tôi có đầy đủ chú thích thể hiện độ nổi bật?--Unpear (thảo luận) 14:36, ngày 22 tháng 5 năm 2022 (UTC)
  2.   Giữ Địa danh có thật trong lịch sử và có nhiều tài liệu nhắc tới. Tuy nhiên cách chọn nguồn và biên tập còn yếu khiến cho nhìn vào nguồn thấy hơi lan man. DangTungDuong (thảo luận) 16:31, ngày 22 tháng 5 năm 2022 (UTC)
  3.   Giữ Nên giữ, một công trình cổ, tuy không còn nhiều vết tích nhưng là lịch sử. Handyhuy (thảo luận) 09:37, ngày 25 tháng 5 năm 2022 (UTC)
    @Handyhuy: Chính xác là hầu như không còn rồi bạn. Hồi tôi còn tiểu học đi ngang qua đường Bắc Hải nối dài thì vẫn thấy mấy ao tù là dấu tích con kênh này, nhưng mà khu vực này bây giờ cũng xây cất lên hết rồi. Kênh rạch bị lấp tại TPHCM là nhiều vô số kể, thiết nghĩ chúng ta không cần phải có bài riêng cho từng con kênh như vậy mà chỉ cần viết chung trong 1 bài như ý kiến của tôi ở trên. Bạn nghĩ sao về điều này. Trân 02:47, ngày 27 tháng 5 năm 2022 (UTC)
  4.   Giữ Đủ nổi bật Thịnh9545 (thảo luận) 01:40, ngày 28 tháng 5 năm 2022 (UTC)
  5.   Giữ Đủ nổi bật. Có giá trị lịch sử. Nguyenhai314 (thảo luận) 16:52, ngày 28 tháng 5 năm 2022 (UTC)
  6.   Giữ Đủ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 08:53, ngày 29 tháng 5 năm 2022 (UTC)

Ý kiếnSửa đổi

  Ý kiến Kênh này không rõ có thời điểm nào thực sự thông toàn tuyến hay không, chứ theo hình này (năm 1961, vẽ theo đúng hiện trạng đất đai) thì có thể thấy đoạn kênh từ Phú Thọ đến chỗ đường CMT8 ngày nay vẽ đường đứt đoạn (chắc có thể hiểu là kênh cạn, lúc có nước lúc không). Giữ hay xóa thì thực sự tôi cũng chưa biết, khá là phân vân! Trân 12:50, ngày 22 tháng 5 năm 2022 (UTC)
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!