Wikipedia:Dự án/Các vấn đề xã hội Việt Nam

Mục đíchSửa đổi

Wikipedia tiếng Việt là một dự án không phân biệt quốc gia, nhưng do đa số người nói tiếng Việt sống ở Việt Nam, cùng nhiều lý do khác, cho nên những vấn đề liên quan đến Việt Nam chắc chắn sẽ được ưu tiên tại đây. Dự án mong muốn trở thành một cổng thông tin chính xác, trung thực cho những người muốn xây dựng Việt Nam tốt đẹp hơn bằng các phương pháp:

 • Bảo vệ môi trường sống
 • An toàn vệ sinh thực phẩm
 • Đẩy lùi các tệ nạn, lừa đảo... trong xã hội
 • Mời các bạn đóng góp tiếp

Thành viênSửa đổi

 1. DanGong Lý do: Nhiều bài về các đề tài này chỉ được dịch tổng quát từ các bài từ các thứ tiếng khác, thiếu các vấn đề cụ thể trong nước. Cho nên mình ủng hộ dự án này.
 2. Thành viên:Bdanh: Viết tất cả các bài liên quan đến dự án
 3. Mời các bạn tham gia

Các bài đã được viếtSửa đổi

 1. Vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam
 2. Các bất cập về thuế thu nhập ở Việt Nam trong Thuế thu nhập
 3. Mời các bạn bổ sung

Các bài dự định viết - bổ sungSửa đổi

 1. Bổ sung để bài viết Kinh doanh đa cấp mang tính trung lập (đã bắt đầu từ ngày 2-5-2013)
 2. Số đề
 3. Ngoại cảm và một số nhà ngoại cảm như Nguyễn Ngọc Hoài, Phan Thị Bích Hằng
 4. Một số tờ báo sử dụng thông tin có thể chưa/không kiểm chứng, có thể gây hiểu sai lệch về một cá nhân như Đỗ Đức Cường
 5. Mời các bạn bổ sung

Hòm thư góp ýSửa đổi