Wikipedia:Thông báo sửa đổi

(đổi hướng từ Wikipedia:Editnotice)


Thông báo sửa đổi là các hộp tin nhắn hiển thị trước cửa sổ sửa đổi khi người dùng sửa trang. Tất cả mọi người đều có thể tạo thông báo sửa đổi cho chính trang người dùng của họ, nhưng trong các không gian tên khác thì chỉ có bảo quản viên, page-moverstemplate editors có thể tạo thông báo sửa đổi.

Để dùng thông báo sửa đổi, bạn nên có một sự hiểu biết cơ bản về khái niệm không gian tên của Wikipedia; đó là một tập hợp các trang Wikipedia có tên bắt đầu bằng tiền tố được phần mềm MediaWiki nhận ra, theo sau là dấu hai chấm, hay trong trường hợp không gian chính thì không có tiền tố nào.

Một số hộp thông báo bạn thấy khi sửa đổi trang (hoặc xem mã nguồn của trang được bảo vệ) không phải là thông báo sửa đổi; mà thay vào đó chúng là thông báo giao diện MediaWiki.

Liên kết thông báo sửa đổiSửa đổi

Khi một trang được sửa đổi, liên kết đỏ hoặc xanh thường xuất hiện như sau:

hoặc thế này:

Chúng là những liên kết tới các thông báo sửa đổi trên trang hoặc trên nhóm. Thành viên có quyền bảo quản, template editor, hay page mover luôn luôn thấy được cả hai liên kết, ngay cả khi các thông báo vẫn chưa được tạo, vì họ có thể tạo và sửa đổi các thông báo. Những thành viên khác chỉ nhìn thấy liên kết "Thông báo trang" màu đỏ trên trang thảo luận thành viên và trang thành viên của họ, vì họ có thể tạo và sửa đổi các thông báo như vậy. Họ cũng thấy các liên kết màu xanh đến thông báo nhóm và trang nếu chúng đã được tạo, để họ có thể tìm và xem nguồn thông báo. Nhưng họ vẫn không thể sửa đổi các thông báo đó, trừ những thông báo trong không gian thành viên.

See also the section § Hiding the red links below.

Thông báo sửa đổiSửa đổi

Khi tạo/sửa thông báo sửa đổi, có thể định dạng bản mẫu {{Thông báo sửa đổi}}

Thành viên và thảo luận thành viênSửa đổi

Không gian tên khácSửa đổi

Ở các không gian tên khác, chỉ có thể tạo/sửa bởi các bảo quản viên.

Tạo thông báo sửa đổiSửa đổi

Để sửa một thông báo sửa đổi trong các không gian tên rộng, hãy nhấp vào liên kết tương ứng bên dưới. Để tạo một thông báo sửa đổi cho một trang, hãy nhập tên trang và nhấn nút "Tạo mới". Đổi với các trang Thành viên: và Thảo luận Thành viên:, bạn không cần phải viết gì cả, cứ nhấn vào nút "Tjao mới".

Nếu tên trang có phân biệt chữ hoa chữ thường khi ký tự đầu tiên của trang được viết hoa, thì chúng phải được viết hoa khi nhập vào đây.

Số Không gian tên Thông báo sửa đổi không gian tên Tạo thông báo sửa đổi trang
-1 Special:EmailUser MediaWiki:Emailpagetext
0 Chính: (bài viết) Template:Editnotices/Namespace/Main
1 Talk: (article talk) Template:Editnotices/Namespace/Talk
2 User: Template:Editnotices/Namespace/User
3 User talk: Template:Editnotices/Namespace/User talk
4 Wikipedia: Template:Editnotices/Namespace/Wikipedia
5 Wikipedia talk: Template:Editnotices/Namespace/Wikipedia talk
6 File: Template:Editnotices/Namespace/File
7 File talk: Template:Editnotices/Namespace/File talk
8 MediaWiki: Template:Editnotices/Namespace/MediaWiki
9 MediaWiki talk: Template:Editnotices/Namespace/MediaWiki talk
10 Template: Template:Editnotices/Namespace/Template
11 Template talk: Template:Editnotices/Namespace/Template talk
12 Help: Template:Editnotices/Namespace/Help
13 Help talk: Template:Editnotices/Namespace/Help talk
14 Category: Template:Editnotices/Namespace/Category
15 Category talk: Template:Editnotices/Namespace/Category talk
100 Portal: Template:Editnotices/Namespace/Portal
101 Portal talk: Template:Editnotices/Namespace/Portal talk
108 Book: Template:Editnotices/Namespace/Book
109 Book talk: Template:Editnotices/Namespace/Book talk
118 Draft: Template:Editnotices/Namespace/Draft
119 Draft talk: Template:Editnotices/Namespace/Draft talk
710 TimedText: Template:Editnotices/Namespace/TimedText
711 TimedText talk: Template:Editnotices/Namespace/TimedText talk
828 Module: Template:Editnotices/Namespace/Module
829 Module talk: Template:Editnotices/Namespace/Module talk

Cách yêu cầu tạo thông báo sửa đổi nếu bạn không phải là bảo quản viênSửa đổi

Để yêu cầu tạo thông báo sửa đổi nếu bạn không phải là bảo quản viên:

 • Mở trang sửa đổi của bài.
 • Đặt mã trên trang: [[{{editnotice talkpagename}}]]
 • Xem trước trang, và đừng lưu trang, xin đi vào liên kết trang.
 • Mở trang thảo luận thông báo.
 • Add the exact markup you want for the editnotice, and below it write a short request for the administrator who deals with the request, and sign it.
 • Finally, place this template: {{edit template-protected}} at the top of the page, and when you are satisfied (use preview) that everything is correct, save the page.

Another way to find the link for an editnotice is to:

 • Open the edit window of the page where you want to create an editnotice.
 • Place this code on the page: [[{{editnotice pagename}}]]
 • Preview the page and follow the link to the editnotice.
 • This takes you to the editnotice's page. The request for creation should be made on the editnotice's talkpage.
 • Once at the talkpage, follow the latter steps in the first instructions.

Bỏ liên kết đỏSửa đổi

Lịch sửSửa đổi

Các bản mẫuSửa đổi