Wikipedia:Ngày này năm xưa/05/10

Bright red tomato and cross section02.jpg

10 tháng 5: Ngày Độc lập tại Romania (1877); Ngày Hiến pháp tại Liên bang Micronesia.