Wikipedia:Ngày này năm xưa/06/17

Taj Mahal (south view, 2006).jpg

17 tháng 6: Ngày Thế giới chống Sa mạc hóa và Hạn hán; ngày Quốc khánh tại Iceland (1944).