16 tháng 8: Ngày Thiếu nhi tại Paraguay; Gozan no Okuribi tại Kyoto, Nhật Bản.