Wikipedia:Ngày này năm xưa/08/16

Freeman Freeman-Thomas by Henry Walter Barnett.jpg

16 tháng 8: Ngày Thiếu nhi tại Paraguay; Gozan no Okuribi tại Kyoto, Nhật Bản.