Wikipedia:Ngày này năm xưa/11/07

Isaak Brodsky putilov.jpg

7 tháng 11: Ngày Cách mạng tháng Mười tại một số nơi thuộc Liên Xô cũ.