Wikipedia:Sơ đồ hướng dẫn tạo trang mới trong Wikipedia

SƠ ĐỒ MINH HỌA CÁCH TẠO TRANG MỚI TRÊN WIKIPEDIA
Ý TƯỞNG MỚI Xem : Bàn giúp đỡ
Tạo mới Đổi tên trang Bổ sung trang ◄Y Tìm kiếm Thỉnh cầu
N▼
Xem : Tiêu chuẩn đưa vào Wiki ◄► Wiki : Chỗ thử
Y▼
CHUẨN BỊ NỘI DUNG N► Tìm thêm tư liệu
Y▼
Viết bài mới Biên tập Dịch thuật
Thử NỘI DUNG ◄Y Tham khảo quyền tác giả
Tạo trang mới Câu thường hỏi
Văn phong Kiểm tra Cú pháp TỪ - liên kết đỏ
Công thức Toán TÓM LƯỢC Sắp xếp
Xem Bàn Tham khảo ◄► Xem trước ◄► Cần trợ giúp ?
Y▼
Theo dõi Lưu trang Chăm sóc Xem Lịch sử trang
Thảo luận - Sửa chữa - Bổ sung - Liên kết TỪ - liên kết đỏ (mới phát sinh)
Xếp thể loại Bản mẫu Wikipedia Tham khảo ngoài