Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Namnhantran211

Namnhantran211 - 04 tháng 6 năm 2021Sửa đổi

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.

Tài khoản cần kiểm địnhSửa đổi


Bằng chứng/lý do cần kiểm địnhSửa đổi

Hai tài khoản này cùng tham gia sửa đổi nhiều bài liên quan đến chủ đề thiên văn (ví dụ như bài này, có vẻ mục đích là để tránh bị xét nét), cùng sửa đổi nhiều bản mẫu (xem ở đâyđây), đồng thời cách sử dụng từ ngữ cũng rất lạ (khi tố cáo, và trong biểu quyết). Ngoài ra Trorens218 còn có hành vi khiêu khích tôi khi tôi yêu cầu bỏ cấm chính đáng.
Trong thời gian tài khoản Namnhantran211 bị cấm (từ 13:18, ngày 13 tháng 5 năm 2021 đến 13:18, ngày 15 tháng 5 năm 2021), Troren218 có thực hiện một sửa đổi tại đây. Do đó, nếu hai tài khoản này do cùng một người điều khiển, thì đây rõ ràng là hành vi lách lệnh cấm.
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 16:36, ngày 4 tháng 6 năm 2021 (UTC)[]

Nhận xétSửa đổi

Các bên liên quan cũng có thể bình luận/thảo luận trong phần này bên dưới.

  1.   Ý kiến Mời điều phối viên @Nguyentrongphu:, người kiểm tra chất lượng dịch thuật của tài khoản Trorens218, cho ý kiến. Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 16:38, ngày 4 tháng 6 năm 2021 (UTC)[]
    2 thành viên này đều có hành vi dịch máy clk ở chung 1 chủ đề. Và, có dấu hiện tránh bị xét nét khi "bỏ luôn" acc có tiền án bị cấm và nhảy qua dùng acc khác với lý lịch sạch. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 18:14, ngày 4 tháng 6 năm 2021 (UTC)[]

Kết quả và nhận xét của kiểm định viênSửa đổi

NHD (thảo luận) 02:24, ngày 5 tháng 6 năm 2021 (UTC)[]

"Xin cảm ơn KĐV DHN đã hỗ trợ cho trường hợp này. Xin hẹn anh tại vụ kiểm định sau."
Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 05:21, ngày 5 tháng 6 năm 2021 (UTC)[]