Xa là một họ của người châu Á. Họ này có ở Việt Nam, Trung Quốc (chữ Hán: 車, Bính âm: Chē) và Triều Tiên (Hangul: 차, Romaja quốc ngữ: Cha). Họ này đứng thứ 229 trong danh sách Bách gia tính. Tính đến năm 2008, Xa là họ phổ biến thứ 191 tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và có dân số 540.000 người.Tại Việt Nam họ Xa tập trung ở huyện Thăng Bình,tỉnh Quảng Nam.

Người Trung Quốc họ XaSửa đổi

Người Triều Tiên họ XaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi