Xaysethathirath II, Setthathirath II, Xai Ong Ve hay Sai Ong Hue (? - 1730), danh xưng hoàng gia là Somdetch Brhat Chao Maha Sri Jaya Setha Adiraja Darmikaraja Chandrapuri Sri Sadhana Kanayudha, là vua cuối cùng của Lan Xang, trị vì từ năm 1698 đến năm 1706 [1], và vua khai quốc của Vương quốc Viêng Chăn, trị vì từ năm 1707 đến năm 1730.[2][3][4].

Xaysethathirath II
vua Viêng Chăn
Vua Lan Xang
Tại vị1698 - 1706
Đăng quang1698
Tiền nhiệmNan Tharat
Kế nhiệmkhông
Vua Viêng Chăn
Tại vị1707 - 1730
Tiền nhiệmkhông
Kế nhiệmOng Long
Thông tin chung
Sinh?
động Sơn Vị, huyện Hội Nguyên, phủ Trà Lân, xứ Nghệ, Đàng Ngoài, Đại Việt (nay thuộc Con Cuông, Nghệ An, Việt Nam)
Mất1730
Viêng Chăn
Hậu duệOng Long
Ong Bun
Khuang-Na
Phra Chao Sarasak
Tước hiệuSomdet Brhat Chao Maha Sri Jaya Setha Adiraja Dharmikaraja Chandrapuri Sri Sadhana Kanayudhi
Thân phụSom Phou

Sử liệu Việt Đại Việt sử ký tục biên thì ghi tên tiếng Việt của ông là Triều Phúc (朝福), và thời gian bắt đầu trị vì Lan Xangtừ năm 1700 [5]

Ông là con trai vua Somphou, cháu trai vua Upanyuvarath II Tone Kham.

Tham khảo sửa

  1. ^ Christopher Buyers, (10/2009) Lan Xang. The Khun Lo Dynasty. Genealogy. p. lanxang3. Truy cập 1/04/2019.
  2. ^ Christopher Buyers (8/2001) Laos, Brief History. Truy cập 1/04/2019.
  3. ^ Project: The Lao Kingdom of Lang-xang. 31/3/2018. Truy cập 1/04/2019.
  4. ^ Christopher Buyers, (10/2009) Lan Xang. The Khun Lo Dynasty. Genealogy. p. vientian. Truy cập 1/04/2019.
  5. ^ Đại Việt sử ký tục biên, Quyển XX

Liên kết ngoài sửa