Đông Kinh (東京) là một từ Hán-Việt có nghĩa là "kinh đô tại phía Đông" và thường được dùng cho:Tên của Thăng Long đời Lý Trần và được đổi thành Đông Kinh đời Lê (Do ở Thanh Hóa có Tây Đô nên Lê Thái Tổ đổi Thăng Long thành Đông Kinh

Địa danhSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Nhật BảnSửa đổi

Trung HoaSửa đổi

Triều TiênSửa đổi

Tổ chứcSửa đổi