Đông Kinh (東京) có nghĩa là "kinh đô tại phía Đông" và thường được dùng để gọi kinh thành Thăng Long thời Nhà Hậu Lê. Trong giai đoạn này, tên gọi Đông Kinh để phân biệt với Tây Kinh (Lam Kinh) ở Thanh Hóa.

Địa danhSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Trung HoaSửa đổi

Triều TiênSửa đổi

Nhật BảnSửa đổi

  • Tokyo: Phiên âm Hán-Việt là Đông Kinh, thủ đô của Nhật Bản từ 1868 đến nay.

Tổ chứcSửa đổi