Mở trình đơn chính

Đông Kinh (東京) là một từ Hán-Việt có nghĩa là "kinh đô tại phía Đông" và thường được dùng cho:

Địa danhSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Nhật BảnSửa đổi

Trung HoaSửa đổi

Triều TiênSửa đổi

Tổ chứcSửa đổi