Đông Kinh (東京) là một từ Hán-Việt có nghĩa là "kinh đô tại phía Đông" và thường được dùng cho:Tên của Thăng Long đời Lý Trần và được đổi thành Đông Kinh đời Lê (Do ở Thanh Hóa có Tây Đô nên Lê Thái Tổ đổi Thăng Long thành Đông Kinh

Địa danhSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Trung HoaSửa đổi

Triều TiênSửa đổi

Nhật BảnSửa đổi

  • Tokyo: Phiên âm Hán-Việt là Đông Kinh, thủ đô của Nhật Bản từ 1868 đến nay.

Tổ chứcSửa đổi