Megalosauroidea ('dạng thằn lằn lớn') là một liên họ (hoặc nhánh) của khủng long chân thú đuôi cứng, sống từ Jura giữa đến Phấn trắng muộn. Liên họ này gồm các chi gần với Megalosaurus bucklandii hơn là với Allosaurus fragilisPasser domesticus.[1] Thành viên gồm Spinosaurus, MegalosaurusTorvosaurus.

Đại long
Khoảng thời gian tồn tại: Jura giữa - Phấn trắng muộn, 170–85 triệu năm trước đây
Museum AL dinosaur.jpg
Torvosaurus phục dựng bộ xương, Bảo tàng Sự sống Cổ
Phân loại sinh học e
Giới:
Animalia                    

Động vật

Ngành:
Chordata                    

Động vật có dây sống

Lớp:
Reptilia                    

Bò sát

nhánh:
Dinosauria                    

Khủng long

Bộ:
Saurischia                    

Khủng long hông thằn lằn

Phân bộ:
Theropoda                    

Khủng long chân thú

nhánh: Orionides
Liên họ:
Megalosauroidea                    

Đại long


Huxley, 1889
Loài điển hình
Megalosaurus bucklandii
Mantell, 1827
Phân nhóm
Các đồng nghĩa
  • Spinosauroidea Stromer, 1915
  • Torvosauroidea Nopcsa, 1915
  • Spinosauria Olshevsky, 1991

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Benson, R.B.J. (2010). “A description of Megalosaurus bucklandii (Dinosauria: Theropoda) from the Bathonian of the UK and the relationships of Middle Jurassic theropods”. Zoological Journal of the Linnean Society 158 (4): 882–935. doi:10.1111/j.1096-3642.2009.00569.x.