Đóng góp của người dùng

ngày 20 tháng 12 năm 2016

 • Nhà ở xã hội

  không có tóm lược sửa đổi

  07:39

  +483

 • Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

  không có tóm lược sửa đổi

  07:38

  −100.927

 • Ung thư vú

  không có tóm lược sửa đổi

  07:38

  −15.519

 • Thành viên:Hugopako

  không có tóm lược sửa đổi

  07:38

  −1.008

 • Thảo luận Thành viên:Hugopako

  không có tóm lược sửa đổi

  07:38

  −48.687

 • Vụ hiếp dâm tập thể Delhi, 2012

  không có tóm lược sửa đổi

  07:38

  −4.640

 • Thảo luận Thành viên:Alphama

  không có tóm lược sửa đổi

  07:38

  −3.323

ngày 10 tháng 12 năm 2016

 • Trưng cầu dân ý

  không có tóm lược sửa đổi

  00:33

  +993

 • Ranh giới hội tụ

  không có tóm lược sửa đổi

  00:33

  +1.096

 • Động đất

  không có tóm lược sửa đổi

  00:33

  −12.043

 • Thảo luận Thành viên:AlphamaBot4

  không có tóm lược sửa đổi

  00:32

  −6

 • Đầm Versace đen của Elizabeth Hurley

  không có tóm lược sửa đổi

  00:31

  −3.323

 • Thục Chế

  không có tóm lược sửa đổi

  00:31

  +1.265

 • Thảo luận Thành viên:I Love Triệu Đà

  không có tóm lược sửa đổi

  00:31

  −11.038

 • Thành viên:I Love Triệu Đà

  không có tóm lược sửa đổi

  00:31

  +5.945

 • Thảo luận:Âu Việt

  không có tóm lược sửa đổi

  00:30

  +3.109

 • Âu Việt

  không có tóm lược sửa đổi

  00:30

  −1.967

 • Lạc Việt

  không có tóm lược sửa đổi

  00:30

  +619

 • Lĩnh Nam

  không có tóm lược sửa đổi

  00:29

  +1.096

 • Sơn Việt

  không có tóm lược sửa đổi

  00:29

  +3.765

 • Bách Việt

  không có tóm lược sửa đổi

  00:29

  −30.704

 • Gái mại dâm

  không có tóm lược sửa đổi

  00:28

  −46.919

 • Thảo luận Thành viên:Thái Nhi/Lưu 5

  không có tóm lược sửa đổi

  00:28

  −152.817

 • Thảo luận Thành viên:Thái Nhi/Lưu 4

  không có tóm lược sửa đổi

  00:27

  −176.204

 • Thảo luận Thành viên:Thái Nhi/Lưu 3

  không có tóm lược sửa đổi

  00:27

  −163.706

 • Thảo luận Thành viên:Thái Nhi/Lưu 2

  không có tóm lược sửa đổi

  00:27

  −169.903

 • Thảo luận Thành viên:Thái Nhi/Lưu 1

  không có tóm lược sửa đổi

  00:27

  −47.180

 • Thảo luận Thành viên:Thái Nhi/Lưu 6

  không có tóm lược sửa đổi

  00:26

  −176.679

 • Dự án Phả hệ Toán học

  không có tóm lược sửa đổi

  00:26

  +3.090

 • Micrômét

  không có tóm lược sửa đổi

  00:25

  +4.915

 • Milimét

  không có tóm lược sửa đổi

  00:25

  +5.041

 • Giãn tĩnh mạch thừng tinh

  không có tóm lược sửa đổi

  00:25

  −11.458

 • Apartheid

  không có tóm lược sửa đổi

  00:24

  −8.797

 • Niên hiệu

  không có tóm lược sửa đổi

  00:24

  +2.512

 • Anne, Công chúa Hoàng gia

  không có tóm lược sửa đổi

  00:24

  −52

 • Elizabeth II

  không có tóm lược sửa đổi

  00:23

  −102.619

 • Helen Clark

  không có tóm lược sửa đổi

  00:22

  +470

 • Núi lửa

  không có tóm lược sửa đổi

  00:22

  −10.032

 • Cướp

  không có tóm lược sửa đổi

  00:21

  +2.126

 • Keo

  không có tóm lược sửa đổi

  00:21

  +3.251

 • Chất lỏng

  không có tóm lược sửa đổi

  00:21

  −6.298

 • Độ nhớt

  không có tóm lược sửa đổi

  00:20

  +1.713

 • Tỉnh (Indonesia)

  không có tóm lược sửa đổi

  00:20

  −9.489

 • Dương vật

  không có tóm lược sửa đổi

  00:19

  +7.370

 • Hệ sinh dục nam

  không có tóm lược sửa đổi

  00:19

  +2.773

 • 1900

  không có tóm lược sửa đổi

  00:18

  +5.919

 • Lớp phủ (địa chất)

  không có tóm lược sửa đổi

  00:18

  −16.829

 • Chết

  không có tóm lược sửa đổi

  00:17

  −26.996

 • Thảo luận Thành viên:Caruri

  không có tóm lược sửa đổi

  00:17

  +5.775

 • Bộ phim

  không có tóm lược sửa đổi

  00:16

  +8.517

50 cũ hơn