Đóng góp của người dùng

ngày 14 tháng 1 năm 2016

ngày 22 tháng 12 năm 2015

ngày 24 tháng 11 năm 2014

ngày 16 tháng 9 năm 2014

ngày 15 tháng 6 năm 2014

ngày 9 tháng 5 năm 2013

 • Wikipedia:Tên bài

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  13:48

  -1.512

 • Wikipedia:Tên bài

  (tóm lược sửa đổi đã bị xóa)

  13:46

  +7.088

ngày 31 tháng 12 năm 2010

ngày 19 tháng 12 năm 2010

ngày 14 tháng 12 năm 2010

ngày 16 tháng 11 năm 2010

ngày 1 tháng 11 năm 2010

ngày 3 tháng 1 năm 2010