SassoBot

Gia nhập ngày 22 tháng 2 năm 2009

ngày 23 tháng 5 năm 2012

ngày 29 tháng 9 năm 2010

ngày 4 tháng 6 năm 2010

ngày 15 tháng 2 năm 2010

ngày 11 tháng 9 năm 2009

ngày 4 tháng 8 năm 2009

ngày 8 tháng 7 năm 2009

ngày 3 tháng 7 năm 2009

ngày 13 tháng 6 năm 2009

ngày 4 tháng 6 năm 2009

ngày 30 tháng 5 năm 2009

ngày 20 tháng 5 năm 2009

ngày 27 tháng 4 năm 2009

ngày 20 tháng 4 năm 2009

ngày 11 tháng 4 năm 2009

ngày 4 tháng 4 năm 2009

ngày 29 tháng 3 năm 2009

ngày 22 tháng 2 năm 2009