Vương triều thứ Ba của Ai Cập – Theo ngôn ngữ khác