Khác biệt giữa các bản “Villelongue-d'Aude”

Trang mới: {{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Villelongue-d'Aude |région=Languedoc-Roussillon |département=Aude |arrondissement=Huyện Limoux |canton=[[...
(Trang mới: {{Bảng thông tin thành phố Pháp|nomcommune=Villelongue-d'Aude |région=Languedoc-Roussillon |département=Aude |arrondissement=Huyện Limoux |canton=[[...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh