Khác biệt giữa các bản “1617”

Trang mới: “{{year nav|{{thế:PAGENAME}}}}Năm 1617 (số La Mã: MDCXVII) là một năm thường bắt đầu vào ngày Chủ nhật trong lịch Gregory (hoặc m…”
(Trang mới: “{{year nav|{{thế:PAGENAME}}}}Năm 1617 (số La Mã: MDCXVII) là một năm thường bắt đầu vào ngày Chủ nhật trong lịch Gregory (hoặc m…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh