Khác biệt giữa các bản “Bộ nhụy”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:05.1491228 using AWB
n
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:05.1491228 using AWB)
== Nhụy ==
[[Tập tin:Mature_flower_diagram.svg|phải|nhỏ|350x350px|Một bộ nhụy chỉ có một lá noãn. Bộ nhụy (dù được tạo ra từ một lá noãn hay nhiều lá noãn "hợp lại") thì thường có cấu tạo bởi một bầu nhụy, vòi nhụy, và [[đầu nhụy]] ở trung tâm bông hoa.]]
Bộ nhụy có thể chứa một hoặc nhiều nhụy tách biệt. Một nhụy thường chứa một bộ phận ở đáy mở rộng gọi là '''bầu nhụy''', một bộ phận kéo dài gọi là '''vòi nhụy''' và một cấu trúc ở ngọn giúp nhận phấn hoa gọi là [[Đầu nhụy|'''[[đầu nhụy]]''']].
 
Bầu nhụy là phần ở đáy phình to chứa '''giá noãn''', tức các dãy mô chứa một hay nhiều noãn (kèm theo nang đại bào tử). Giá noãn và/hoặc noãn có thể được sinh ra trên các phần phụ của nhụy hoặc ít thường xuyên hơn, trên đỉnh hoa.<ref name=Macd73/><ref name=Satt73/><ref name=Satt88/><ref name=Satt82/>{{sfn|Greyson|1994|p=130}} Khoang chứa noãn được gọi là '''ô'''.
 
Vòi nhụy là một đường hình vòi mà qua nó ống phấn phát triển để chạm tới bầu nhụy. Một số loài hoa ví dụ như ''[[Tulip|Tulipa]]a'' không có vòi nhụy riêng biệt, và đầu nhụy nằm trực tiếp trên bầu nhụy. Vòi nhụy là một ống rỗng không ở một số loài thực vật ví dụ như [[Chi Loa kèn|hoa loa kèn]], hoặc có các mô truyền mà qua đó ống phấn hoa phát triển.<ref name=Esau>{{Citechú thích booksách |last=Esau |first=K. |year=1965 |title=Plant Anatomy |edition=2nd |publication-place=New York |publisher=John Wiley & Sons |oclc=263092258 }}</ref>
 
Đầu nhụy thường xuất hiển ở đỉnh của vòi nhụy, là bộ phận lá noãn dùng để nhận [[phấn hoa]] (thể giao tử đực). Nó thường dính dính hoặc có lông để bắt phấn hoa.
 
== Tham khảo ==
{{Reflisttham khảo|2|refs=
 
<ref name=Judd07>{{Citechú bookthích sách |last=Judd |first=W.S. |last2=Campbell |first2=C.S. |last3=Kellogg |first3=E.A. |last4=Stevens |first4=P.F. |last5=Donoghue |first5=M.J. |year=2007 |title=Plant Systematics: A Phylogenetic Approach |publication-place=Sunderland, MA |publisher=Sinauer Associates, Inc. |isbn=978-0-87893-407-2 |edition=3rd |lastauthoramp=yes }}</ref>
 
<ref name=Satt74>{{Cite journal |last=Sattler |first=R. |year=1974 |title=A new approach to gynoecial morphology |journal=Phytomorphology |volume=24 |pages=22–34 }}</ref>
 
<ref name=Macd73>{{Cite journal |last=Macdonald |first=A.D. |last2=Sattler |first2=R. |year=1973 |title=Floral development of ''Myrica gale'' and the controversy over floral theories |journal=Canadian Journal of Botany |volume=51 |pages=1965–1975 |doi=10.1139/b73-251 |lastauthoramp=yes }}</ref>
 
<ref name=Satt73>{{Citechú bookthích sách |last=Sattler |first=R. |year=1973 |title=Organogenesis of Flowers : a Photographic Text-Atlas |publisher=University of Toronto Press |isbn=978-0-8020-1864-9 }}</ref>
 
<ref name=Satt74>{{Cite journal |last=Sattler |first=R. |year=1974 |title=A new approach to gynoecial morphology |journal=Phytomorphology |volume=24 |pages=22–34 }}</ref>
 
<ref name=Satt88>{{Cite journal |last=Sattler |first=R. |last2=Lacroix |first2=C. |year=1988 |title=Development and evolution of basal cauline placentation: ''Basella rubra'' |journal=American Journal of Botany |volume=75 |pages=918–927 |doi=10.2307/2444012 |lastauthoramp=yes }}</ref>
 
<ref name=Satt82>{{Cite journal |last=Sattler |first=R. |last2=Perlin |first2=L. |year=1982 |title=Floral development of ''Bougainvillea spectabilis'' Willd., ''Boerhaavia diffusa'' L. and ''Mirabilis jalapa'' L. (Nyctaginaceae) |journal=Botanical Journal of the Linnean Society |pages=161–182 |doi=10.1111/j.1095-8339.1982.tb00532.x |lastauthoramp=yes }}</ref>
 
<ref name=Satt88BlacToot84>{{Citechú journalthích sách |last=SattlerBlackmore |first=R.Stephen |last2=LacroixToothill |first2=C.Elizabeth |year=19881984 |title=DevelopmentThe andPenguin evolution of basal cauline placentation: ''Basella rubra'' |journal=American JournalDictionary of Botany |volumepublisher=75Penguin |pages=918–927Books |doiisbn=10.2307/2444012978-0-14-051126-0 |lastauthoramp=yes }}</ref>}}
 
<ref name=BlacToot84>{{Cite book |last=Blackmore |first=Stephen |last2=Toothill |first2=Elizabeth |year=1984 |title=The Penguin Dictionary of Botany |publisher=Penguin Books |isbn=978-0-14-051126-0 |lastauthoramp=yes }}</ref>}}
 
== Đọc thêm ==
 
* {{EB1911 |wstitle=Flower |volume=10 |pages=553–573 |first=Alfred Barton |last=Rendle}}
* {{Citechú bookthích sách |last=Greyson |first=R.I. |year=1994 |title=The Development of Flowers |publisher=Oxford University Press |isbn=978-0-19-506688-3 |ref=harv }}
 
{{Thực vật}}