Khác biệt giữa các bản “Việt Nam”

Không thay đổi kích thước ,  1 tháng trước
n
Đã thay đổi mức khóa của “Việt Nam”: Khóa theo quy định rối, 3 tháng khóa 30/500 ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 02:06, ngày 22 tháng 4 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 02:06, ngày 22 tháng 4 năm 2021 (UTC)))
(Rối chép nguyên văn từ nguồn)
n (Đã thay đổi mức khóa của “Việt Nam”: Khóa theo quy định rối, 3 tháng khóa 30/500 ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 02:06, ngày 22 tháng 4 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 02:06, ngày 22 tháng 4 năm 2021 (UTC))))