Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Haki”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
#{{bqx}} Chỉ có mỗi nguồn trong truyện (có thể xem là nguồn tự xuất bản) thì không đủ để chứng minh độ nổi bật. Chừng nào có tài liệu học thuật, bài báo, tạp chí manga/anime, học giả nào chứng minh Haki có ý tưởng, sáng tạo hay tầm ảnh hưởng đến văn hóa thì tôi bỏ phiếu giữ cho bài viết. [[Thảo luận Thành viên: Ihsikuyr|<span style="font-weight:bold; color:black; letter-spacing: 2px; padding: 1px 3px;"><i>Q</i></span>]] 07:32, ngày 23 tháng 7 năm 2021 (UTC)
#{{bqx}} Lý do đã nêu. Nếu biểu quyết thành công, thì chỉ cần đổi hướng về [[One Piece]]. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup>
#{{bqx}} Cái này còn kém nổi bật hơn cả mấy bài nhân vật OP đã bị xóa. [[Thảo luận thành viên:Mintu Martin|<span style="color:#lightblue">&nbsp;'''Jimmy Blues'''&nbsp;</span>]]<sup>♪</sup> 11:20, ngày 28 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 
;Giữ