Trang bị khóa

Danh sách này liệt kê các trang hiện đang bị khóa. Xem danh sách các tên trang bị khóa không được tạo ra tại Tên trang bị khóa.

Trang bị khóa
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Thời gian Trang Hết hạn Người dùng khóa Chế độ khóa Lý do
Không rõ Thảo luận Thành viên:影武者9.368 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Thành viên:Clarin168 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Thành viên:SHADOW WARRIOR~viwiki32 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Thảo luận Thành viên:SHADOW WARRIOR~viwiki4.226 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Thảo luận Thành viên:Clarin3.915 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi, khóa theo tầng
Không rõ Thành viên:Cao Xuân Hiếu34 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Thảo luận Thành viên:Apple/Lưu 0167.017 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Thảo luận Thành viên:Apple/Lưu 0350.918 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Thảo luận Thành viên:Apple/Lưu 0230.393 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Thảo luận Thành viên:Benjamin Lin1.611 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Khẩu hiệu Wikipedia539 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Thảo luận Thành viên:Apple/Lưu 0480.665 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Thành viên:Benjamin Lin32 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Wikipedia:Guestbook for non-Vietnamese speakers9.270 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Thành viên:Apple/Tiêu bản/Lưu trữ694 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Thành viên:Apple/Quan tâm279 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Thành viên:Apple/Hình ảnh862 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Thành viên:Apple/Công cụ3.180 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Thành viên:Apple/Huy chương1.690 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Đầu chỗ thử935 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Bảo quản viên1.094 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Coor dm35 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:DMS661 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Round361 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Div123 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Thành viên:Apple/Chữ ký1.212 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Fb start151 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:!51 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Cờ nước Việt Nam156 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Đầu đề thanh điều hướng584 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Tl169 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Flagcountry146 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Country flagcountry2315 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Tổng số lần sửa đổi38 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Thảo luận Thành viên:Apple/Lưu 0552.307 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Thảo luận Thành viên:Martinkhoa62.883 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Thành viên:Apple/Tên thành viên cần chú ý325 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Yêu cầu đổi tên2.522 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Thể loại Commons560 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Sửa414 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:Vi phạm bản quyền 2 (nguồn)2.790 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Vi phạm bản quyền 234 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Unicode hoá 236 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Cần chú thích493 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:Bỏ phiếu xoá27 byte vô hạn Người dùng không rõ hạn chế sửa đổi
Không rõ Bản mẫu:MediaWiki xóa thảo luận91 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:MediaWiki sửa thảo luận89 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:MediaWiki liên kết di chuyển đích262 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:MediaWiki liên kết di chuyển nguồn170 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Không rõ Bản mẫu:MediaWiki kiểm tra di chuyển129 byte vô hạn Người dùng không rõ khóa hẳn
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối