Định lý cotang

Trong lượng giác, định lý cotang biểu diễn mối quan hệ giữa các cạnh, các góc của một tam giácbán kính đường tròn nội tiếp của tam giác đó.

Hình 1 - Tam giác với ba cạnh a, b, c và ba góc đối diện α, β, γ

Định lý cotang phát biểu rằng, nếu biết:

là bán kính đường tròn nội tiếp và

nửa chu vi của tam giác thì:[1]

Điều đó dẫn tới

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ The Universal Encyclopaedia of Mathematics, Pan Reference Books, 1976, page 530. English version George Allen and Unwin, 1964. Translated from the German version Meyers Rechenduden, 1960.