Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương là cơ quan cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Đảng ủy Công an Trung ương, có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân Việt Nam.

Ủy ban Kiểm tra
Đảng ủy Công an Trung ương


Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Thành viên
Chủ nhiệm Trần Quốc Tỏ
Phó Chủ nhiệm Lê Minh Hà (thường trực)
Nguyễn Hồng Nguyên
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thuý Quỳnh
Ủy viên Hoàng Đức Lừng
Trần Đức Tuấn
Phạm Văn Sơn; Nguyễn Quốc Huy
Nguyễn Trung Kiên; Phạm Thị Nhàn
Nguyễn Phước Nga
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Đảng ủy Công an Trung ương
Chức năng Cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách
Cấp hành chính Cấp Trung ương
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Số 47 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Lịch sử
Thành lập Ngày 10 tháng 1 năm 1980
(44 năm, 133 ngày)

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện chế độ làm việc tập thể, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và sự chỉ đạo, kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Khi cần thiết, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương có quyền yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên báo cáo, cung cấp tài liệu về những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra[1].

Lịch sử

sửa

Ngày 10 tháng 1 năm 1980, Đảng ủy Bộ Nội vụ (nay là Đảng ủy Công an Trung ương) đã tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương gồm 5 thành viên, và từ đó ngày 10-1 trở thành ngày truyền thống của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương[2].

Nhiệm vụ

sửa
 • Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.[1]
 • Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.[1]
 • Giám sát cấp uỷ viên cùng cấp, cán bộ diện cấp uỷ cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và đạo đức, lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.[1]
 • Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp uỷ thi hành kỷ luật.[1]
 • Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng.[1]
 • Kiểm tra tài chính của cấp uỷ cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp uỷ cùng cấp.[1]

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020–2025

sửa

Nhân sự

sửa

Ngày 22/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 132 chuẩn y Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020–2025. Theo đó, Ủy ban này gồm 13 thành viên, trong đó Trung tướng Trần Quốc Tỏ giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban và 4 người giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban[3].

 • Chủ nhiệm: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
 • Phó Chủ nhiệm :
 1. Thiếu tướng Lê Minh Hà (thường trực)[4], Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương
 2. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên
 3. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn
 4. Đại tá Nguyễn Thuý Quỳnh, nguyên Phó Cục trưởng Cục truyền thông CAND.
 • Ủy viên:
 1. Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng X01
 2. Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an
 3. Đại tá Nguyễn Quốc Huy
 4. Đại tá Đỗ Trung Kiên
 5. Đại tá Phạm Văn Sơn, Trưởng phòng Kiểm sát, giám sát cơ quan Bộ - X06
 6. Đại tá Phạm Thị Nhàn[5], Trưởng phòng Kiểm tra, giám sát công an địa phương - X06
 7. Thượng tá Nguyễn Phước Nga[6], nguyên Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Thư viện - T03


Hoạt động

sửa

Khen thưởng

sửa

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (X06)

sửa

Tổng quan

sửa

X06 có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ khác do Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao; chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương thực hiện các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng[8].

Tổ chức bộ máy

sửa

Ngày 11/6/2021, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 4628/QĐ-BCA- X01 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của X06, theo đó X06 là đơn vị trực thuộc Bộ Công an, tổ chức bộ máy gồm các thành viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và cán bộ tham mưu, nghiệp vụ, do Phó Chủ nhiệm thường trực là Thủ trưởng X06, có 3 Phó Chủ nhiệm là các Phó Thủ trưởng X06, các Ủy viên chuyên trách tham gia lãnh đạo về lĩnh vực, địa bàn được phân công.

Tổ chức bộ máy X06 gồm 3 phòng trực thuộc:

 • Văn phòng (Phòng 1);
 • Phòng Kiểm tra, giám sát cơ quan Bộ (Phòng 2);
 • Phòng Kiểm tra, giám sát công an địa phương (Phòng 3).[9]

Phó Chủ nhiệm Thường trực qua các thời kỳ

sửa
# Họ và tên Cấp bậc Đảm nhiệm từ Ghi chú
1 Trần Công Viên
nguyên Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum
2 Nguyễn Văn Mỹ
3 Hoàng Hữu Năng
9.2011–11.2018
4 Lê Quốc Hùng
11.2018–4.2020 nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

hiện là Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

5 Nguyễn Hải Trung
6.2020–7.2020 nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

hiện là Trung tướng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Nguyễn Hồng Nguyên
8.2020–3.2021 [10]
6 Lê Văn Tuyến
3.2021–2.2022 nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

hiện là Thứ trưởng Bộ Công an

7 Lê Minh Hà
3.2022–nay nguyên Phó Cục trưởng Cục Tình báo Mỹ Âu Phi

Phó Chủ nhiệm qua các thời kỳ

sửa
Họ và tên Cấp bậc Đảm nhiệm từ Ghi chú
Trần Văn Ba
Nguyễn Văn Danh
2011–
Nguyễn Thế Nghiệp
9.2011–11.2018
Lê Công Hoàng
11.2018–4.2020
Đặng Văn Chấn
6.2020–7.2020 nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII
Nguyễn Thanh Sơn
5.2020–nay nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình
Tạ Quang Huy
nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an

Ủy viên mang quân hàm cấp tướng

sửa

Chú thích

sửa
 1. ^ a b c d e f g “Điều lệ Đảng (do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua)”. tulieuvankien.dangcongsan.vn. 20 tháng 9 năm 2018. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2022.
 2. ^ Trọng Thành (10 tháng 1 năm 2020). “Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất”. ubkttw.vn. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2022.
 3. ^ Quỳnh Vinh (30 tháng 6 năm 2021). “Công bố quyết định chuẩn y UBKT Đảng ủy Công an Trung ương”. Báo Công an nhân dân. Truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2022.
 4. ^ Nguyễn Hoàn (28 tháng 2 năm 2022). “Bộ Công an điều động nhiều tư lệnh, cục trưởng và giám đốc công an tỉnh”. Tiền Phong. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2022.
 5. ^ Ngọc Tiến (31 tháng 3 năm 2021). “Thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh”. Tuổi trẻ Thủ đô. Truy cập ngày 7 tháng 4 năm 2022.
 6. ^ Hồng Sâm (16 tháng 10 năm 2020). “Công an Hà Nam: Tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục, phòng ngừa CBCS vi phạm”. Công an tỉnh Hà Nam. Truy cập ngày 7 tháng 4 năm 2022.
 7. ^ a b “Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất”.[liên kết hỏng]
 8. ^ “20 năm xây dựng, trưởng thành của Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương”. Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Điện Biên. 24 tháng 12 năm 2021. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 1 năm 2022. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2022.
 9. ^ “20 năm xây dựng, trưởng thành của Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương”. Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Điện Biên. 24 tháng 12 năm 2021. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 1 năm 2022. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2022.
 10. ^ Minh Phương (19 tháng 12 năm 2020). “Công bố Quyết định thành lập Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh”. CAT Hưng Yên. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Truy cập ngày 7 tháng 4 năm 2022.