Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương [1] là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Quân ủy Trung ương; tham mưu giúp Quân ủy Trung ương kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Quân đội. Chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng cục Chính trị.[2]

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Nhiệm vụ sửa

 1. Kiểm tra đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.[2]
 2. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.[2]
 3. Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và đạo đức, lối sống.[2]
 4. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật.[2]
 5. Giải quyết tố cáo đối với tổ chức và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng.[2]
 6. Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp.[2]

Lãnh đạo hiện nay sửa

Chủ nhiệm sửa

Phó Chủ nhiệm sửa

Ủy viên sửa

 1. Ủy viên chuyên trách: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Phương
 2. Ủy viên chuyên trách: Đại Tá Vũ Ngọc Hoàng
 3. Ủy viên chuyên trách: Thiếu tướng Phùng Đức Toản
 1. Ủy viên kiêm chức: Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
 2. Ủy viên kiêm chức: Thiếu tướng Lê Đình Thương
 3. Ủy viên kiêm chức: Thiếu tướng Nguyễn An Phong
Tổ chức chính quyền sửa
 • Văn phòng
 • Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
 • Phòng Quân khu - Bộ đội Biên phòng
 • Phòng Cơ quan - Học viện - Nhà trường
 • Phòng Quân binh chủng
 • Ban Hành chính

Phó Chủ nhiệm thường trực qua các thời kỳ sửa

Phó Chủ nhiệm qua các thời kỳ sửa

Ủy viên chuyên trách qua các thời kỳ sửa

Chú thích sửa

 1. ^ “Quân ủy Trung ương Quán triệt Nghị quyết năm 2014”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 9 năm 2014. Truy cập ngày 28 tháng 9 năm 2014.
 2. ^ a b c d e f g “Quyết định số 46/TW ngày 01/11/2011 về công tác kiểm tra giám sát của UBKT Đảng các cấp”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 4 năm 2015. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2015. Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “:0” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác
 3. ^ “Kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5”.
 4. ^ “Nghỉ hưu 2007”.