Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương [1] là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Quân ủy Trung ương; tham mưu giúp Quân ủy Trung ương kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Quân đội. Chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng cục Chính trị.[2]

Nhiệm vụSửa đổi

 1. Kiểm tra đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.[2]
 2. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.[2]
 3. Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và đạo đức, lối sống.[2]
 4. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật.[2]
 5. Giải quyết tố cáo đối với tổ chức và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng.[2]
 6. Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp.[2]

Lãnh đạo hiện naySửa đổi

Chủ nhiệmSửa đổi

Phó Chủ nhiệmSửa đổi

Ủy viênSửa đổi

 1. Ủy viên chuyên trách: Thiếu tướng Bùi Duy Hùng
 2. Ủy viên chuyên trách: Thiếu tướng Vũ Đình Hữu
 3. Ủy viên chuyên trách: Thiếu tướng Bùi Thị Lan Phương
 4. Ủy viên chuyên trách: Thiếu tướng Phùng Đức Toản
 5. Ủy viên kiêm chức: Thượng tướng Lê Chiêm
 6. Ủy viên kiêm chức: Trung tướng Đặng Trọng Quân
 7. Ủy viên kiêm chức: Thiếu tướng Lê Văn Huyên
 8. Ủy viên kiêm chức: Trung tướng Đỗ Mạnh Đức

Tổ chức chính quyềnSửa đổi

 • Văn phòng
 • Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
 • Phòng Quân khu, Bộ đội Biên phòng
 • Phòng Cơ quan, Học viện, Nhà trường
 • Phòng Quân binh chủng
 • Ban Hành chính

Phó Chủ nhiệm thường trực qua các thời kỳSửa đổi

Phó Chủ nhiệm qua các thời kỳSửa đổi

Ủy viên chuyên trách qua các thời kỳSửa đổi

Chú thíchSửa đổi