Anguloa uniflora là một loài lan and is the type species of its genus.

Anguloa uniflora
Anguloa uniflora.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
Ngành (divisio)Magnoliophyta
(không phân hạng)Monocots
Bộ (ordo)Asparagales
Họ (familia)Orchidaceae
Phân họ (subfamilia)Epidendroideae
Tông (tribus)Maxillarieae
Phân tông (subtribus)Lycastinae
Chi (genus)Anguloa
Loài (species)A. uniflora
Danh pháp hai phần
Anguloa uniflora
Ruiz & Pav.
Danh pháp đồng nghĩa
Anguloa uniflora var. treyeranii Rolfe (1891)

Hình ảnhSửa đổi

Tham khảoSửa đổi