Mở trình đơn chính

Bác Quả Đạc (chữ Hán: 博果鐸; 1650 - 1723) là một Hoàng thân thuộc 1 trong 12 Thiết mạo tử vương của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đờiSửa đổi

Bác Quả Đạc được sinh ra vào năm Thuận Trị thứ 7 (1650), trong gia tộc Ái Tân Giác La (爱新觉罗). Ông là con trai trưởng của Thừa Trạch Dụ Thân vương Thạc Tái (硕塞) - con trai thứ năm của Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực.

Năm Thuận Trị thứ 11 (1655), tháng 12, phụ thân ông qua đời, ông được thế tập tước vị Thừa Trạch Thân vương (承泽親王), song được Thuận Trị Đế sửa hào vị thành Trang Thân vương (莊親王).

Năm Ung Chính nguyên niên (1723), ông qua đời, thọ 73 tuổi, được triều đình ban thụy Tĩnh (靖), nên thụy hiệu đầy đủ của ông là Trang Tĩnh Thân vương (莊靖亲王).

Ông lúc sinh thời không có con, Tông Nhân phủ thỉnh lấy con trai của Khang Hi Đế làm con thừa tự, nên Ung Chính Đế xin ý chỉ của Nhân Thọ Hoàng thái hậu, chọn Hoàng thập lục tử Dận Lộc làm con thừa tự, kế tục tước vị Trang Thân vương.

Gia đìnhSửa đổi

Đích Phúc tấnSửa đổi

  • Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thị (博尔济吉特氏), con gái của Sát Cáp Nhĩ Thân vương A Bố Nãi (阿布鼐).

Thứ Phúc tấnSửa đổi

  • Thạch thị (石氏), con gái của Thạch Quý (石贵).
  • Trương thị (张氏), con gái của Trương Văn Đệ (张文第).
  • Chu thị (周氏), con gái của Chu Đạt (周达).

Dưỡng tửSửa đổi

  • Trang Khác Thân vương Dận Lộc (胤祿; 28 tháng 7 năm 1695 - 20 tháng 3 năm 1767): là con trai thứ 16 của Thanh Thánh Tổ Khang Hi. Năm 1723, được chỉ định làm con thừa tự cho Bác Quả Đạc.

Tham khảoSửa đổi