Bác Quả Đạc

thân vương nhà Thanh

Bác Quả Đạc (tiếng Mãn: ᠪᠣᡴᡩᠠ, Abkai: Boggoda, giản thể: 博果铎; phồn thể: 博果鐸; 16501723) là một hoàng thân của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc, người thừa kế 1 trong 12 tước vị Thiết mạo tử vương.

Bác Quả Đạc
博果鐸
Thân vương nhà Thanh
Hòa Thạc Trang Thân vương
Tại vị1655 - 1723
Tiền nhiệmThạc Tắc
Kế nhiệmDận Lộc
Thông tin chung
Sinh1650
Mất1723
Phối ngẫuxem văn bản
Hậu duệxem văn bản
Tên đầy đủ
Ái Tân Giác La Bác Quả Đạc
(愛新覺羅 博果鐸)
Thụy hiệu
Hòa Thạc Trang Tĩnh Thân vương
(和硕莊靖親王)
Hoàng tộcÁi Tân Giác La
Thân phụThạc Tắc
Thân mẫuNạp Lạt thị

Cuộc đời

sửa

Bác Quả Đạc sinh vào giờ Sửu, ngày 22 tháng 3 (âm lịch) năm Thuận Trị thứ 7 (1650), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai trưởng của Thừa Trạch Dụ Thân vương Thạc Tắc – con trai thứ năm của Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực, mẹ ông Đích Phúc tấn Nạp Lạt thị (納喇氏). Tháng 12 năm Thuận Trị thứ 11 (1655), cha ông qua đời, ông được thế tập tước vị Thừa Trạch Thân vương, song được Thuận Trị Đế sửa hiệu thành Trang Thân vương.

Năm Ung Chính nguyên niên (1723), ngày 11 tháng giêng (âm lịch), giờ Dần, ông qua đời, thọ 74 tuổi, được truy thụy Trang Tĩnh Thân vương (莊靖親王). Ông lúc sinh thời không có con, Tông Nhân phủ thỉnh lấy con trai của Khang Hi Đế làm con thừa tự, nên Ung Chính Đế xin ý chỉ của Nhân Thọ Hoàng thái hậu, chọn Hoàng thập lục tử Dận Lộc làm con thừa tự, kế tục tước vị Trang Thân vương.

Gia quyến

sửa

Thê thiếp

sửa
 • Đích Phúc tấn: Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị (博尔济吉特氏), con gái của Sát Cáp Nhĩ Thân vương A Bố Nại.
 • Thứ Phúc tấn:
  • Thạch thị (石氏), con gái của Thạch Quý (石贵).
  • Trương thị (张氏), con gái của Trương Văn Đệ (张文第).
  • Chu thị (周氏), con gái của Chu Đạt (周达).

Hậu duệ

sửa

Con gái

sửa

Con thừa tự

sửa
 1. Trang Khác Thân vương Dận Lộc (胤祿; 28 tháng 7 năm 169520 tháng 3 năm 1767): là con trai thứ 16 của Thanh Thánh Tổ Khang Hi. Năm 1723, được chỉ định làm con thừa tự cho Bác Quả Đạc.

Tham khảo

sửa

Tài liệu

sửa
 • Đỗ Gia Ký, 杜家骥 (2003). 清朝滿蒙联姻硏究 [Nghiên cứu quan hệ thông gia Mãn - Mông thời Thanh]. Nhà xuất bản Nhân dân. ISBN 9787010038698.
 • Triều Cách Đồ, 朝格图 (2007). 阿拉善往事: 阿拉善盟文史资料迭辑甲编 [Chuyện xưa của A Lạp Thiện: tài liệu văn sử A Lạp Thiện minh] (bằng tiếng Trung). Nhà xuất bản Nhân dân Ninh Hạ. ISBN 9787227035398.