Bác Quả Đạc

Bác Quả Đạc (tiếng Mãn: ᠮᠠᠩᡤᡡᠯᡨᠠᡳ, Abkai: Boggoda, chữ Hán: 博果鐸; 1650 - 1723), Ái Tân Giác La, là một Hoàng thân thuộc 1 trong 12 Thiết mạo tử vương của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Bác Quả Đạc
博果鐸
Thân vương nhà Thanh
Prince Boggodo.jpg
Hòa Thạc Trang Thân vương
Tại vị1655 - 1723
Tiền nhiệmThạc Tắc
Kế nhiệmDận Lộc
Thông tin chung
Sinh1650
Mất1723
Phối ngẫuxem văn bản
Hậu duệxem văn bản
Tên đầy đủ
Ái Tân Giác La Bác Quả Đạc
(愛新覺羅 博果鐸)
Thụy hiệu
Hòa Thạc Trang Tĩnh Thân vương
(和硕莊靖親王)
Hoàng tộcÁi Tân Giác La
Thân phụThạc Tắc
Thân mẫuNạp Lạt thị

Cuộc đờiSửa đổi

Bác Quả Đạc sinh vào giờ Sửu, ngày 22 tháng 3 (âm lịch) năm Thuận Trị thứ 7 (1650), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai trưởng của Thừa Trạch Dụ Thân vương Thạc Tắc - con trai thứ năm của Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực, mẹ ông Đích Phúc tấn Nạp Lạt thị (納喇氏).

Năm Thuận Trị thứ 11 (1655), tháng 12, phụ thân ông qua đời, ông được thế tập tước vị Thừa Trạch Thân vương (承泽親王), song được Thuận Trị Đế sửa hào vị thành Trang Thân vương (莊親王).

Năm Ung Chính nguyên niên (1723), ngày 11 tháng giêng (âm lịch), giờ Dần, ông qua đời, thọ 74 tuổi, được truy thụy Trang Tĩnh Thân vương (莊靖親王).

Ông lúc sinh thời không có con, Tông Nhân phủ thỉnh lấy con trai của Khang Hi Đế làm con thừa tự, nên Ung Chính Đế xin ý chỉ của Nhân Thọ Hoàng thái hậu, chọn Hoàng thập lục tử Dận Lộc làm con thừa tự, kế tục tước vị Trang Thân vương.

Gia quyếnSửa đổi

Thê thiếpSửa đổi

Đích Phúc tấnSửa đổi

  • Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị (博尔济吉特氏), con gái của Sát Cáp Nhĩ Thân vương A Bố Nại (阿布鼐).

Thứ Phúc tấnSửa đổi

  • Thạch thị (石氏), con gái của Thạch Quý (石贵).
  • Trương thị (张氏), con gái của Trương Văn Đệ (张文第).
  • Chu thị (周氏), con gái của Chu Đạt (周达).

Hậu duệSửa đổi

Con gáiSửa đổi

  • Trưởng nữ, gả cho Ba Lâm bộ Công tước Nạp Mục Trát (纳穆札).
  • Đạo Khắc Hân Quận chúa (道克欣郡主), được Khang Hi Đế nuôi dưỡng trong cung, phong làm Quận chúa, gả cho A Lạp Thiện Quận vương A Bảo (阿宝). Năm Càn Long thứ 5 (1740), Di Thân vương Hoằng Hiểu quản lý sự vụ Lý phiên viện có ghi chép trong 《 Ách Lỗ Đặc Trát Tát Khắc Đa La Quận vương A Bảo bệnh cố thỉnh chuẩn kỳ thứ tử thừa tập bản 》 như sau:[1]

Lý Phiên viện đề nghị tước vị của A Bảo chuẩn do nhị tử Lạp Bố Tàng Đa Nhĩ Tể thừa tập.

Con thừa tựSửa đổi

  1. Trang Khác Thân vương Dận Lộc (胤祿; 28 tháng 7 năm 1695 - 20 tháng 3 năm 1767): là con trai thứ 16 của Thanh Thánh Tổ Khang Hi. Năm 1723, được chỉ định làm con thừa tự cho Bác Quả Đạc.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ 贾宁.满文题本揭示的清代蒙古各部贵族女性对爵位承袭事务的参与 ——以青海蒙古为中心的对比和分析,中国边疆民族研究,2015,P83-95