Đại Đoàn Kết (báo)

(đổi hướng từ Báo Đại Đoàn Kết)

Báo Đại Đoàn Kết thành lập ngày 25/1/1942, tiền thân của báo Đại đoàn kết là báo Cứu quốc và báo Giải phóng.

Lịch sửSửa đổi

Báo Cứu quốc là cơ quan của Tổng bộ Việt Minh, ra đời trong căn nhà nhỏ ở làng Xuân Kỳ (nay thuộc Sóc Sơn – Hà Nội). Đây là tờ báo đầu tiên có vinh dự được đăng những bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau cách mạng (khoảng hơn 400 bài).

Nhiều văn bản quan trọng của Việt Nam được đăng lần đầu tiên trên báo Cứu quốc như Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh năm 1945, Hiến pháp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh... Nhiều cây bút chính trị đã tham gia chỉ đạo, biên tập, viết bài tại báo Cứu quốc như Tổng bí thư Trường Chinh, Xuân Thủy, Thép Mới,... cùng các văn nghệ sĩ hàng đầu như Tô Hoài... Năm 1950, Hội những người viết báo Việt Nam nay là Hội nhà báo Việt Nam đã ra đời dưới sự chủ trì của nhà báo Xuân Thủy. Cứu quốc là tờ báo ra đời thời tiền khởi nghĩa có đóng góp tích cực, quan trọng trong công cuộc giải phóng dân tộc.

Ngày 22/12/1964, báo Giải phóng đã xuất hiện ở nội đô miền Nam, ra vùng ven rồi sang Cam-pu-chia. Đầu năm 1977, báo Giải phóng hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, kết hợp với báo Cứu quốc thành báo Đại đoàn kết và ngày 6/2/1977 đã ra số đầu tiên.

Cây viết nổi tiếngSửa đổi

Trong lịch sử ra đời và phát triển của mình, Báo Đại Đoàn Kết từng là tờ báo đầu tiên có vinh dự được đăng những bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau cách mạng (khoảng hơn 400 bài).

Nhiều văn bản quan trọng của Việt Nam cũng được đăng lần đầu tiên trên báo Cứu quốc như Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh năm 1945, Hiến pháp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của bác Hồ...

Nhiều cây bút chính trị đã tham gia chỉ đạo, biên tập, viết bài tại báo Cứu quốc như Tổng bí thư Trường Chinh, Xuân Thủy, Thép Mới,... cùng các văn nghệ sĩ hàng đầu như Tô Hoài...

Năm 1950, Hội những người viết báo Việt Nam nay là Hội nhà báo Việt Nam đã ra đời dưới sự chủ trì của nhà báo Xuân Thủy. Cứu quốc là tờ báo ra đời thời tiền khởi nghĩa có đóng góp tích cực, quan trọng trong công cuộc giải phóng dân tộc.

ScandalSửa đổi

Vụ nguyên Tổng biên tập báo là Đinh Đức Lập gian dối bằng cấp và dính dáng tới một số sai phạm ở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và báo Đại Đoàn Kết.[1][2][3][4] Sự việc cũng liên quan đến một số cán bộ báo bị buộc thôi việc năm 2013 sau khi tố cáo một số sai phạm về bán tài sản công, sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, vi phạm nguyên tắc Đảng.[5]

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi