Mở trình đơn chính

Bùi Thị An (sinh 10/12/1943)[1]đại biểu quốc hội Việt Nam khoá XIII.

Khi trúng cử thì bà là Chủ tịch Hội hóa học Hà Nội, Viện trưởng Viện tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng. Bà trúng cử với tỷ lệ phiếu là 60,02 phần trăm. Bà thực hiện công tác đại biểu ở đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội.[2][3]

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Chuyên ngành Hóa Lý

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội hóa học Việt Nam; Chủ tịch Hội hóa học Hà Nội; Viện trưởng Viện tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng; Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Viện tài nguyên, môi trường và phát triển cộng đồng

Ngày vào đảng: 10/5/1963

Nơi ứng cử: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND thành phố (2004-2011)

Tham khảoSửa đổi