Số băng tần vô tuyến ITU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ký hiệu băng tần vô tuyến ITU

ELF SLF ULF VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF THF

Băng tần vô tuyến NATO

A B C D E F G H I J K L M

Băng tần IEEE

HF VHF UHF L S C X Ku K Ka Q V W

Băng B là dải tần số vô tuyến từ 250 MHz tới 500 MHz trong phổ điện từ. Băng này có bước sóng từ 1,2 m đến 0,6 m. Băng B nằm trong dải VHF/UHF của phổ vô tuyến.

Băng B giống với Băng P trong hệ thống phân loại của IEEE cũ.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa