Băng tần H

trang định hướng Wikimedia
Số băng tần vô tuyến ITU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ký hiệu băng tần vô tuyến ITU

ELF SLF ULF VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF THF

Băng tần vô tuyến NATO

A B C D E F G H I J K L M

Băng tần IEEE

HF VHF UHF L S C X Ku K Ka Q V W

Băng tần H dùng để chỉ hai vùng khác nhau của phổ điện từ, trong vùng tần số vô tuyến và cận hồng ngoại.

Vô tuyếnSửa đổi

Băng tần H là dải tần số vô tuyến từ 6 GHz tới 8 GHz trong phổ điện từ. Bước sóng tương ứng từ 3,75 mm tới 5 mm. Băng H nằm trong băng SHF thuộc phổ vô tuyến.

Băng H hiện đại nằm trong băng tần C (4–8 GHz) thuộc hệ thống phân loại IEEE cũ hơn.

Thiên văn học hồng ngoạiSửa đổi

 
Cửa sổ khí quyển trong vùng hồng ngoại. Băng H là cửa sổ trung tâm ở bước sóng 1,7 micromet

Trong thiên văn học hồng ngoại, băng H là cửa sổ truyền dẫn không khí nằm ở 1,65 micromet với độ rộng FWHM là 0,35 micromet[1] (trong vùng cận hồng ngoại).

Các băng tần sóng cực ngắn khácSửa đổi

Phổ sóng cực ngắn thường được định nghĩa là phổ điện từ trong dải tần số 1.0 GHz đến 30 GHz, nhưng một số định nghĩa cũ hơn tính cả các tần số thấp hơn. Hầu hết các ứng dụng phổ biến trong dải tần 1,0 đến 30 GHz. Các băng tần số sóng cực ngắn, được định nghĩa bởi Hiệp hội Vô tuyến Anh (RSGB), được thể hiện trong bảng dưới đây. Chú ý là các tần số trên 30 GHz thường được gọi là "sóng mm". Tần số 30 GHz tương ứng với bước sóng 10 mm, hay 1 cm.

Băng tần L 1 tới 2 GHz
Băng tần S 2 tới 4 GHz
Băng tần C 4 tới 8 GHz
Băng tần X 8 tới 12 GHz
Băng tần Ku 12 tới 18 GHz
Băng tần K 18 tới 26,5 GHz
Băng tần Ka 26,5 tới 40 GHz
Băng tần Q 30 tới 50 GHz
Băng tần U 40 tới 60 GHz
Băng tần V 50 tới 75 GHz
Băng tần E 60 tới 90 GHz
Băng tần W 75 tới 110 GHz
Băng tần F 90 tới 140 GHz
Băng tần D 110 tới 170 GHz

Chú thích: "Băng tần P " đôi khi được dùng không chính xác cho băng tần Ku. "P" có nghĩa là "previous" (trước) là băng tần radar dùng ở Anh có dải tần 250 đến 500 MHz, hiện nay băng tần hoàn toàn lỗi thời theo tiêu chuẩn 521 của IEEE, xem [1][2] Lưu trữ 2014-07-14 tại Wayback Machine. Đối với các định nghĩa khác, xem Letter Designations of Microwave Bands

Xem thêmSửa đổi

  1. ^ Ian McClean, Electronic Imaging in Astronomy, Second Edition, Springer, 2008.