Tần số cực cực cao
Dải tần số300 tới 3000 GHz
Số băng tần vô tuyến ITU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ký hiệu băng tần vô tuyến ITU

ELF SLF ULF VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF THF

Băng tần vô tuyến NATO

A B C D E F G H I J K L M

Băng tần IEEE

HF VHF UHF L S C X Ku K Ka Q V W

Tần số cực cực cao (THF) là tên gọi băng tần được dùng bởi một số tác giả[1] để chỉ một băng tần trong dải bức xạ dưới mm/bức xạ terahertz.

THF nằm trong dải tần số từ 300 gigahertz tới 3 terahertz, nằm ở dải hồng ngoại thấp hơn của phổ điện từ. Bước sóng của băng tần này trong khoảng 1/10 đến 1 mm.

Những nhà khai thác dịch vụ vô tuyến nghiệp dư đang thử nghiệm tần số 322 GHz, 403 GHz và 411 GHz.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Tanenbaum, Andrew (2002). Computer Networks. page 101: Prentice Hall. tr. 912. ISBN 978-0-13-066102-9.Quản lý CS1: địa điểm (liên kết)