Bản mẫu:Thiếu nguồn gốc/doc

Khi nào sử dụngSửa đổi

Bạn chỉ có thể thêm bản mẫu này vào các bài viết không chứa bất kỳ nguồn nào.

Không thêm bản mẫu này
  • Trong các bài viết có một số nguồn, nhưng không đủ, dùng {{Chú thích trong bài}} hoặc {{Đoạn thiếu nguồn gốc}} cho các phần không có nguồn cụ thể.
  • Trong các bài viết có chứa danh sách các nguồn ở cuối, nhưng không chú thích nó trong dòng nội dung, hãy xem xét dùng {{Chú thích trong hàng}} khi bài viết cần được cải thiện bằng cách phân bổ nguồn vào các nội dung cụ thể.
  • Chú ý danh sách các nguồn chung chung mà ai đó đã liệt kê sai dưới ==Liên kết ngoài==. Nếu liên kết dẫn đến một nguồn đáng tin cậy chứng minh một số nội dung bài viết, thì trang web đó là một nguồn tài liệu tham khảo, không phải là một liên kết ngoài thông thường.
  • Các bản mẫu khác, được liệt kê, nên được sử dụng khi không đủ chú thích vì các lý do khác.
Ngoài ra
  • Hãy táo bạo cân nhắc tìm kiếm nguồn đáng tin cậy và thêm chúng vào bài viết, thay vì dùng bản mẫu này.
  • Xem Wikipedia:Tiểu sử người đang sống để được hướng dẫn về cách xử lý tiểu sử không được tham chiếu của những người đang sống.
  • Hãy xem xét không thêm bản mẫu này vào các bài sơ khai có nội dung ngắn, vì bất kỳ ai truy cập trang đều có thể nhìn thấy thông báo này trong khi bản thân bài sơ khai có nội dung ngắn không nguồn chưa chắc là không được kiểm chứng, mà chỉ là thiếu nguồn xác minh nó mà thôi.

Sử dụngSửa đổi

{{Thiếu nguồn gốc| date = {{CURRENTMONTHNAME}} năm {{CURRENTYEAR}} }}

Thể loạiSửa đổi

Bản mẫu này đưa các trang vào Category:Hoàn toàn không có nguồn tham khảo.

Xem thêmSửa đổi